Top Photo 1
Top Photo 2
Top Photo 3
27
Mar
聆聽考試知多D
關鍵字:DSE, 文憑試, 聆聽考試
中國語文科口試剛完成,文憑試筆試緊接於4月1 日展開,其中兩個語文科的聆聽考試將於第二周登場。大部分的聆聽考試試場透過香港電台第二台廣播考試錄音內容,考生必須自備有耳筒的收音機應考,亦有部份試場採用紅外線接收系統,考生只須帶備插頭直徑3.5毫米的耳筒應試,大家記得看清楚准考證所列資料,確定自己獲派試場所採用的廣播方式。
不少考生對收音機的接收質素十分關注,我們留意坊間出現一些聲稱「DSE專用」或「聆聽考試專用」的收音機,網上亦曾流傳所謂「攻擊型」或「防守型」的收音機。在此再次提醒大家,根據專家意見,天線的長短不會對附近其他收音機的收音質素構成影響;考評局更沒有指定或授權任何專用收音機的型號,只須符合《考生手冊》中列明的規定,便可於考試時使用,包括:
  • 收音機機身體積不得超過46厘米x 15厘米x 15厘米 (18吋x 6吋x 6吋)
  • 收音機的天線不可影響其他考生或阻礙通道
  • 可使用能收聽FM電台廣播的耳筒式收音錄音機或雷射機,亦可使用較小型號的手提收音錄音機,但其他電子儀器,如MP3機、藍牙設備、iPod、手提電話、內置於耳筒的收音機等均不可使用

若考生所攜帶的收音機不符合以上規定,便會被安排前往「特別室」應考,並會被扣分。

此外,試場不會供應電池,應考前大家必須確保收音機運作良好及配備充足電池。然而,考生如因接收問題或收音機和耳筒不能正常運作,而須前往「特別室」應試,則不會被扣分。

大家對收音機的規定有任何疑問,可參閱
《考生手冊》或向公開考試資訊中心 (熱線:36288860)查詢。
綜合補充答題紙的條碼因出界而重新張貼,出現褪色及變得模糊的情況,答題紙會否因而不計在內?
我應否填寫考試報告?
另外我會否因此而被扣分?
謝謝。
kristin 10/04/2014 01:04PM
考評局:
就電腦條碼貼紙損毀的情況,考生最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-10 14:24:37
如不確定自己有沒有於中文卷二的答題簿打交叉標注題號,雖然報告嗎?會扣分嗎?
Vi 09/04/2014 10:38PM
考評局:
考生不會因錯寫試題編號而被扣減分數,我們會按照既定的閱卷程序,以確保有關情況得以適當處理。
然而,如考生希望報告考試異常情況,最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-10 14:23:32
我在通識卷二中,忘記在封面方寫上題號,請問這會扣分嗎? 還是不幫我改?
Yan 09/04/2014 07:57PM
考評局:
考生不會因忘記寫試題編號而被扣減分數,我們會按照既定的閱卷程序,以確保有關情況得以適當處理。
然而,如考生希望報告考試異常情況,最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-10 14:22:42
我在卷五加了答題紙,但忘了貼barcode label,最後那個老師不給我貼,當時又忘記要即時投訴,會否因此扣分?
Leung yun lung 09/04/2014 07:43PM
考評局:
考生如沒有按照指示貼上電腦條碼,可能會被扣分;被扣分的考生會在成績發放前獲得通知。如考生希望報告考試異常情況,最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-10 14:21:59
我今天貼條碼時貼得不好
撕起來再貼
因時間趕忙 沒有留意貼碼有否損毀
請問考卷內可以貼條碼的地方是否一定要貼滿? (1,3,5頁或更多) 貼得不好會否影響閱卷?
JL 09/04/2014 06:30PM
考評局:
就電腦條碼貼紙損毀的情況,考生最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-10 14:21:40
我想問如果痴barcode時因為痴歪左所以meet起佢再痴過所以搞到個barcode有小小花左 咁會唔會scan唔到?洗唔洗report定呀?唔該你
Fish 09/04/2014 01:21PM
考評局:
就電腦條碼貼紙損毀的情況,考生最遲可於考試日期後7曆日內,利用考評局網頁的特定表格(www.hkeaa.edu.hk→香港中學文憑→考務安排→報告考試異常情況→此連結)填寫報告,我們會作出跟進。
2014-04-09 18:21:15